Gewone taal


Abbo Van Tricht Advocaten biedt juridische ondersteuning aan particulieren. Wij vinden het van groot belang dat ieder individu in de samenleving de hulp van een advocaat kan inschakelen. Daarom zijn wij groot voorstander van ‘advocatuur in gewone taal’. Wij zijn ons ervan bewust dat de juridische wereld voor u niet vanzelfsprekend is en nemen daarom de tijd om uw situatie door te nemen. U mag van ons dan ook heldere communicatie en duidelijke, oplossingsgerichte initiatieven verwachten.

VOOR PARTICULIEREN


Wij zetten ons dagelijks in om particulieren te ondersteunen bij uiteenlopende conflicten. U kunt bij ons onder andere terecht voor: verbintenissenrecht, burenrecht, erfdienstbaarheid, familierecht en arbeidsrecht. Bent u van mening dat u op uw werk onterecht behandeld wordt, is er in uw gezin sprake van een echtscheiding of problematiek rondom de opvoeding van kinderen óf heeft u problemen met betrekking tot uw erf of woonomgeving? Wij staan voor u klaar om u verder te helpen.

Wij willen u op het hart drukken dat het altijd beter is om in een vroeg stadium bij ons om advies te vragen. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat we niet hoeven te procederen, maar het probleem door middel van gesprekken kunnen oplossen.

TARIEVEN


Ons kantoor hanteert een standaard uurtarief voor particulieren. Voor meer informatie over dit tarief kunt u contact met ons opnemen. We kijken voor het bepalen van het uurtarief altijd naar het belang van de zaak. In voorkomende gevallen kunnen we van het standaard uurtarief afwijken, zodat juridische hulp voor iedereen bereikbaar blijft. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor juridische hulp op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Deze gefinancierde rechtshulp kan door ons kantoor voor u worden aangevraagd.

Wat is gefinancierde rechtshulp?


Wanneer u niet over de financiële middelen beschikt om een advocaat in te huren, kunt u gefinancierde rechtshulp aanvragen. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, zal de overheid meebetalen aan de kosten die gemaakt worden voor uw juridische hulp.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp dan kunt u de site raadplegen van de Raad voor Rechtsbijstand. Hier staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp duidelijk omschreven. De aanvraag voor gefinancierde rechtshulp regelen wij graag voor u!