Uiteraard doen wij ons best om u zo goed mogelijk bij te staan. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat u niet (helemaal) tevreden bent over door ons kantoor verleende diensten. Wat kunt u doen als zich een dergelijke situatie voordoet?

Graag vertrouwen wij er op, dat u uw klacht voorlegt aan de advocaat die u heeft bijgestaan. Vindt u dit bezwaarlijk, dan kunt u zich ook wenden tot een andere advocaat van ons kantoor.

De bedoeling hiervan is om in onderling overleg te komen tot een oplossing.

Lukt het niet om op deze interne wijze tot een oplossing te komen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Deze is gevestigd te Den Haag en kan zowel klachten behandelen voor particuliere cliënten als voor zakelijke cliënten. De Geschillencommissie Advocatuur is gelieerd aan de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf. Op de website van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl) vindt u meer informatie over de wijze van indiening van een geschil en de wijze van behandeling.

De gegevens van de Geschillencommissie Advocatuur luiden als volgt:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070-3105310 (ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur)
Fax: 070-3658814
www.degeschillencommissie.nl